خورشت

خورشت آلو اسفناج با مرغ

ایرانی
پریسا جعفری
تمامی حقوق برای شاسپرنگ محفوظ است