اسنک و تست

سمبوسه با سس تمرهندی

سمبوسه با سس تمبر هندی، در هند و شهرهای جنوبی ایران، طرفداران زیادی دارد. امتحان طعم های جدید ...

ایرانی
پریسا جعفری
تست فرانسوی فرنچ تست مخصوص صبحانه

فرنگی
پریسا جعفری
تمامی حقوق برای شاسپرنگ محفوظ است